Ajankohtaista

2021

Sosiaalihuolto näkyviin sote-keskustelussa

SOSTEblogissa Aulikki Kananoja ihmettelee tiedon puutetta sosiaalihuollosta vielä sote-uudistuksen loppusuoralla. Moneen kertaan hylätyt vaihtoehdot toistuvat. Tuoreimpana esimerkkinä tästä on Elinkeinoelämän valtuuskunnan esitys sosiaalihuollon jättämisestä tässä vaiheessa kuntien tai kuntayhtymien hoidettavaksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saumattoman yhteistyön lisäksi blogissa käsitellään kehittämistyön ja sosiaalipalvelujen porrastamisen tarvetta.

Lue blogi täältä.

2020

Kysymyksiä koronan varjosta

Talentia-lehden uusimmassa kolumnissaan Aulikki Kananoja perää voimien kokoamista, jotta seuraavan pandemian tullessa sosiaalialan tietopohja on nykyistä vahvempi.

Pitkiä valmisteluja ja apurahahakemuksia vaativien tieteellisten tutkimusten aika on Kananojan mielestä myöhemmin.  Niiden pohjaksi tarvitaan vapaamuotoista, kertovaa tietoa niistä tekijöistä, jotka juuri nyt kuormittavat sosiaalihuollon asiakkaita ja ammattilaisia.

Lue kolumni täältä.

Asialistalla kahdeksan kysymystä

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan verkkosivujen julkistamistilaisuudessa 26. helmikuuta 80 vuotta täyttänyt Kananoja nosti esille kahdeksan kysymystä, jotka näyttävät olevan ajankohtaisia vuosikymmenestä toiseen.

Lue lisää julkistamistilaisuudesta Huoltaja-säätiön sivuilta.

Lue julkistamistilaisuuden puhe kokonaisuudessaan täältä. 

2019

Tietoa käytännöstä ja käytäntöön

Talentia-lehteen kirjoittamassaan  kolumnissa Aulikki Kananoja käsittelee sosiaalialan ammattien tietopohjaa ja perää uudenlaista tiedonmuodostuksen lähestymistapaa. Kolumni on julkaistu Talentia-lehdessä 10/2019.

Kananoja on toiminut lehden kolumnistina vuodesta 2018. Lue kolumnit täältä. 

Uudistuksia ja uudistuksia

Suomen Wanhat Toverit ry:n verkkojulkaisuun lokakuussa 2019 kirjoittamassaan kolumnissa Aulikki Kananoja käy läpi yhteiskunnallisia uudistuksia ja niiden lopputuloksia.

Kananoja on kirjoittanut kolumneja yhdistyksen verkkojulkaisuun vuodesta 2013. Lue kolumnit täältä.

Lastensuojelu – ihmisistä lähtevää kokemusta

Pesäpuu ry:n 20-vuotisjuhlavuoden blogisarjassa Aulikki Kananoja kirjoittaa siitä, mistä pysyvä kiinnostus lastensuojeluun kumpuaa.

Lue 7.2.2019 julkaistu blogi täältä. 

2017

Sote-uudistuksen käsitteellinen kivijalka ontuu

Aulikki Kananoja kirjoitti THL-blogiin sosiaalihuollon asemasta sote-uudistuksessa. Hän piti ongelmallisena sote-uudistuksen keskeisen päämäärän – hyvinvointierojen kaventamisen – riittämätöntä analyysia, ja siihen liittyen sosiaalisten tekijöiden ja sosiaalihuollon panosten sivuuttamista.

Lue 3.3.2017 julkaistu blogi täältä.

Ylisosiaalineuvoksen muotokuva paljastettiin

Aulikki Kananojan muotokuva paljastettiin 11. lokakuuta 2017 Helsingin Kuntatalolla. Muotokuvan on maalannut muotokuvamaalari Leevi Kivisaari. Sen tilasivat Huoltaja-säätiö sr, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, jotka aikoinaan myös esittivät tasavallan presidentille uutta ylisosiaalineuvoksen arvonimeä. Lue lisää Huoltaja-säätiön sivuilta.

2016

Ylisosiaalineuvos ja maailman meno

Ylisosiaalineuvos ja maailman meno oli Aulikki Kananojan oma blogi, jota hän piti vuosina 2015­–2016. Kirjoituksissa hän käsitteli mm. sote-uudistusta sekä universaalin hyvinvointipolitiikan ja tarveharkinnan kysymystä.

Lue blogit täältä.